Tietoa Risto RytistäTietoa Risto Ryti -seurasta
 
 

Dokumentteja Risto ja Gerda Rytistä


Tuntematon
Risto Ryti
 

Risto Ryti ja
demokratian rajat

 

Ryti, Stalin ja
Linkomies

 

Tuntematon
pääministeri

       

Sota ja tuomio

 

Risto Rytin jälkimaine

 

Risto Rytin lähipiiri

 

Presidentti johtaa


Risto Ryti seuran jäsen Jonna Carlssonin pro-gradu tutkimus Risto Rytin talouspoliittinen työskentely Kansainliiton alaisissa toimielimissä 1937–1939 on luettavissa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167191. Risto Ryti toimi Kansainliiton taloudellisiin kysymyksiin erikoistuneen Economic and Financial Organisation järjestön taloudellisen komitean varsinaisena jäsenenä vuosina 1937-1939. Hän oli arvostettu asiantuntija ja toimi useissa erityiskomiteoissa perehtyen mm. valuuttakysymyksiin ja 1930-luvun laman taloudellisiin haasteisiin. Carlssonin tutkielman mukaan Ryti kannatti tiukan budjetin ja sopeuttamisen politiikkaa valtiollisessa taloudenhoidossa ja mahdollisimman vapaata kansainvälisen kaupan järjestelmää. Hän ei uskonut suhdannetaloudellisiin toimenpiteisiin tai valtion interventioihin. Taloudellisessa komiteassa ja lamadelegaatiossa hän edusti talouspoliittisesti ja taloustieteellisesti uusklassista liberaalia vähemmistöä.


Risto Ryti tietokanta

Seura kartoitti Risto Rytin kirjallisen tuotannon saattaakseen sen tutkijoiden ja muun yleisön saataville. Risto Ryti toimi Suomen Pankin pääjohtajana, valtiovarainministerinä, monissa komiteoissa sekä asianajajana. Hänen vaikutuksensa Suomen talouskehitykseen ja talouspolitiikkaan on mitä keskeisin, mutta toistaiseksi vähemmän tunnettua kuin hänen toimintansa pääministerinä, tasavallan presidenttinä ja sotasyyllisyydestä syytettynä.

Puhekäsikirjoituksissa, esitelmissä, muistioissa, matkakertomuksissa Risto Ryti arvioi ja analysoi keskeisiä politiikan ja kansantalouden ilmiöitä ja kehityskulkuja.

Työn rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

RISTO RYTI tietokanta aikajärjestys

RISTO RYTI tietokanta arkistoittain

Risto Rytin puhe Talouselämä Oy perustamiskokouksessa 24.10.1938

Risto Rytin puheita ja julkaisuja
Risto Rytin puolustus. Toim. Kyösti Lallukka. Tietokalervo 1989. 1-2. p.
"Käymme omaa erillistä sotaamme": Risto Rytin päiväkirjat 1940-1944. (Edita 2006.)

Risto Ryti, Joitakin muistelmia Alfred Kordelinista. Julkaistu teoksessa Hannu Heikkilä, Alfred Kordelin. Mesenaatti ja hänen säätiönsä. SKS 2011.

Kirjoituksia vuosilta 1930-1947
ks. Eduskunnan kirjasto luettelo


Ääni- ja kuvadokumentteja
Ylen elävä arkisto, puheita ja filmiotoksia taustoituksineen: / Presidentti Risto Ryti

Ylen elävä arkisto / Rouva Gerda Rytin haastattelu 1976

Ylen elävä arkisto / Rouva Gerda Rytin radiopuhe 1941

Risto Rytiin liittyviä puheita, muistioita ja tutkimuksia
mm. Urho Kekkosen julkaistussa tuotannossa sekä tuoreissa väitöskirjoissa; kokeile hakua digitaalisesta kokoelmasta, jota Kansalliskirjasto on keräämässä osoitteeseen https://www.doria.fi/

Väitösselostus Markku Jokisipilä, Ryti-Ribbentrop -sopimuksen myytit (2004)
Lindstedt-Löytömäki, Sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Oikeusministeriön selvityksiä 22/2010.

Englannin pankin pääjohtajan Mervyn Kingin puhe 6.5.2011 Suomen Pankin tilaisuudessa.

 

Siirry sivun alkuun
 

  • Ryti sota-aikana kirjeen ja radion äärellä. <br>(Kuva: Museovirasto)
    Ryti sota-aikana kirjeen ja radion äärellä.
    (Kuva: Museovirasto)

  • Ryti lukee radiopuhetta. <br>(Kuva: Museovirasto)
    Ryti lukee radiopuhetta.
    (Kuva: Museovirasto)